reco polska stabilimento

HISTORIA FIRMY

W roku 2004 Reco Polska stała się oficjalnie polską spółką powiązaną Grupporeco. W zakładzie spółki, o powierzchni ponad 20.000 m², realizowana jest zarówno główna produkcja komponentów do obiegów chłodniczych, jak i produkcja całej gamy produktów z metalowego drutu (stali miękkiej i nierdzewnej).

Dzięki wykorzystaniu materiałów, komponentów i technologii spółek powiązanych, spółka Reco Polska jest wytwórcą najnowocześniejszych technologii i spełnia wszelkie wymogi klientów dzięki optymalizacji procesów, wysokiej jakości, elastyczności i konkurencyjności.

PRODUKCJA I INŻYNIERIA

Nasze procesy są w najwyższym stopniu zintegrowane, począwszy od obróbki wstępnej aż po procesy obróbki końcowej, co zapewnia odpowiednią elastyczność, wydajność i jakość. Cechą, która nas wyróżnia jest umiejętność opracowania produktu zgodnie z wymogami klienta, uzupełniając go o procesy produkcyjne i niezbędny osprzęt.

Ponadto globalna konieczność oszczędzania energii i łagodzenia tym samym skutków zmian klimatu wymaga coraz wyższej efektywności energetycznej i mniejszego wpływu na środowisko naturalne. Tymi wymogami kieruje się Grupporeco Innovation Center, z siedzibą w Costamasnaga we Włoszech, przy opracowywaniu coraz wydajniejszych i niezawodniejszych produktów do obiegów chłodniczych, stosując w tym celu odpowiednie procesy i narzędzia produkcyjne:

• Prace badawczo – rozwojowe dotyczące “nowych produktów” - w celu sprostania coraz wyższym wymogom energetycznym i rynkowym.

• Value Engineering - w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia i konkurencyjności.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Produkty są zgodne z europejskimi normami i ogólnymi normami branżowymi, o ile mają zastosowanie i są wymagane:

• ISO9001 2015: GRUPPORECO posiada ten certyfikat od 1996 r. (odnowiony w marcu 2018 r.)

• Dyrektywa 2011/65 / UE - REACH i RoHS

• Rozporządzenia w sprawie kontaktów z żywnością (WE) nr 1935/2004 i nr 2023/2006

• Odpowiednie dla czynników chłodniczych HFC i HCFC, w tym R600a | R134a i kompatybilne z najważniejszymi smarami

• Wilgotność wewnętrzna i czystość: według normy DIN 8964

• Test szczelności w komorze helowej z dokładnością 0,5 gr/rok. (czynnik chłodniczy R600a)

Information
This site or the third tools used by it take advantage of cookies necessary to its functioning and useful to the goals indicated in the cookie policy.
If you want to know more, please take a look in the cookie section.