reco polska stabilimento

HISTORIA FIRMY

W roku 2004 Reco Polska stała się oficjalnie polską spółką powiązaną Grupporeco. W zakładzie spółki, o powierzchni ponad 20.000 m², realizowana jest zarówno główna produkcja komponentów do obiegów chłodniczych, jak i produkcja całej gamy produktów z metalowego drutu (stali miękkiej i nierdzewnej).

Dzięki wykorzystaniu materiałów, komponentów i technologii spółek powiązanych, spółka Reco Polska jest wytwórcą najnowocześniejszych technologii i spełnia wszelkie wymogi klientów dzięki optymalizacji procesów, wysokiej jakości, elastyczności i konkurencyjności.

PRODUKCJA I INŻYNIERIA

Nasze procesy są w najwyższym stopniu zintegrowane, począwszy od obróbki wstępnej aż po procesy obróbki końcowej, co zapewnia odpowiednią elastyczność, wydajność i jakość. Cechą, która nas wyróżnia jest umiejętność opracowania produktu zgodnie z wymogami klienta, uzupełniając go o procesy produkcyjne i niezbędny osprzęt.

Ponadto globalna konieczność oszczędzania energii i łagodzenia tym samym skutków zmian klimatu wymaga coraz wyższej efektywności energetycznej i mniejszego wpływu na środowisko naturalne. Tymi wymogami kieruje się Grupporeco Innovation Center, z siedzibą w Costamasnaga we Włoszech, przy opracowywaniu coraz wydajniejszych i niezawodniejszych produktów do obiegów chłodniczych, stosując w tym celu odpowiednie procesy i narzędzia produkcyjne:

• Prace badawczo – rozwojowe dotyczące “nowych produktów” - w celu sprostania coraz wyższym wymogom energetycznym i rynkowym.

• Value Engineering - w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia i konkurencyjności.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Produkty są zgodne z europejskimi normami i ogólnymi normami branżowymi, o ile mają zastosowanie i są wymagane:

• ISO9001 2015: GRUPPORECO posiada ten certyfikat od 1996 r. (odnowiony w marcu 2018 r.)

• Dyrektywa 2011/65 / UE - REACH i RoHS

• Rozporządzenia w sprawie kontaktów z żywnością (WE) nr 1935/2004 i nr 2023/2006

• Odpowiednie dla czynników chłodniczych HFC i HCFC, w tym R600a | R134a i kompatybilne z najważniejszymi smarami

• Wilgotność wewnętrzna i czystość: według normy DIN 8964

• Test szczelności w komorze helowej z dokładnością 0,5 gr/rok. (czynnik chłodniczy R600a)